pasapusu.cz EXPLORER

Při tomto rozlišení obrazovky se nacházíte v omezeném režimu stránek, kliknutím přejdete na mobilní verzi.

Kasty: Indické životní stigma

Slum v Bombaji Slum v Bombaji

Ačkoli se Indie prohlašuje za nejlidnatější demokratický stát na světě, existuje v této společnosti stále jeden fenomén, který demokratický není - kastovní systém. Kasty v Indii jsou staré jako samotná hinduistická společnost. Existují již přes 3 tisíciletí a ačkoli je dnes rozdělování lidí podle kast nelegální, více či méně skrytě funguje stále.

Co je kastovní systém

Pochopit detailně kastovní systém není vůbec jednoduché a dokonce i odborníci se v definicích indického kastovního systému rozchází. Obecně platí, že jde o hierarchickou strukturu společnosti, založenou na rituální čistotě.

Hinduisté se historicky dělili do sociálních skupin podle varen, jakýchsi stavů. Jde o náboženský systém rozdělení společnosti. V nejvyšší varně bývali Brahmáni, kněží s privilegovaným postavením. Pod nimi stáli Kšatrijové, kteří drželi v rukou světskou moc, Vaišjové se starali o statky nebo obchodovali. A na konci stáli Šúdrové, jejichž osudem bylo sloužit buď prvním třem varnám něco se živili jako rolníci a řemeslníci.

Lidé na ghatu ve Váránasí

Mnohem důležitější než varna, je však pro dnešní hinduisty kasta (správně džatí). Kasta totiž zasahuje do běžného života a nastavuje pravidla chování a vztahů mezi lidmi. Kastovní systém v Indii není homogenní a jednotný, kasty vznikají a zanikají a existují různé regionální varianty. Takže zatímco varny jsou čtyři, kast najdeme v Indii tisíce. 

Bombaj, pláž Chowpatty

Bombaj: Pestrá mozaika života v indickém velkoměstě

přejít na článek

Každá z kast se řídí vlastními pravidly týkající se zaměstnání, jídla, sňatků nebo sociálního kontaktu. Lidé z těch nejnižších kast měli zakázáno studovat, protože náboženské a intelektuální činnosti byly historicky určené pro vysoké kasty brahmánů. V hierarchii pod nimi pracovali lidé ve státní správně a úplně nejnižší kasty vykonávaly nečisté činnosti. Pracovali v krematoriích jako např. dómové ve Váránasí, čistili stoky nebo vydělávali kůže. Obzvlášť vydělávání kůži bývá problematické dodnes, z důvodu posvátnosti těchto zvířat. 

Kasty se liší i z hlediska stravování. Zatímco členové vyšších kast bývali výlučně vegetariáni, členové kast pod nimi zařazovali do jídelníčků už i maso. Kastovní systém ovlivňoval také sňatky. Vždy existovala touha oženit se do vyšší kasty. Teoreticky možné bylo přiženit se do kasty blízké vyšší. Dodnes však bývá v některých případech nemyslitelné, spojovat lidi kast z obou konců systémů, což i dnes může skončit smrtí.

Svatý muž ve Váránasí

Kdo jsou Dalité – kasta mimo kastovní systém

V Indii žije 160 milionů lidí, kteří stojí mimo výše uvedený kastovní systém. Ti představují nejnižší společenskou vrstvu a vykonávají nejnečistější a nejpodřadnější činnosti. Lidé těchto kast mají označení jako nedotýkatelní, Mahátma Gándhí je označoval jako haridžany (Boží lidi) a oni sami si říkají dalité. Slovo pochází z maráthštiny a znamená utlačení nebo rozdrcení. Říká se, že narodit se jako dalit je trestem za hříchy v minulých životech. Naopak narodit se do brahmánských kast značí dobrou karmu.

Mniši sekty Gelugpa se vyznačují nošením žlutých miter, přísným dodržováním mnišských pravidel a důkladným znalostem nauky

Tibeťané v Indii: Život v exilu (fotoreport)

přejít na článek

Ještě donedávna se na dailty vztahovala přísná omezení v soukromém i pracovním životě. Tato pravidla měla chránit obyvatelstvo vyšších kast před znečištěním jejich prostředí. Dalitům byl upírán přístup do škol, na úřady, donedávna nesměli vstupovat ani do chrámů a zpravidla žili okrajových částech měst a vesnic. V minulosti dokonce museli nosit zvonečky, kterými bylo varováno okolní obyvatelstvo, že přichází dalita.

Sami dalité si ve svém společenství vytváří další systém tříd a dalitských kast existuje několik stovek. Tyto kasty mezi sebou často soupeří o nadřazenost. A i mezi soupisnými kastami, jak se těm dalitským někdy říká, existují společenské rozdíly.

Kremace na ghatu ve Váránasí

“Konec” kastovního systému v Indii

Se vznikem nezávislé Indie v roce 1947 se vláda pokusila společnost zbavit negativních projevů kast. Byla zakázána jakákoliv diskriminace na jejich základě a také praktikování principů nedotýkatelnosti. 

Výsledkem však nebylo narovnání vztahů ve společnosti. Indická vláda zavedla jako řešení kvóty pozitivní diskriminace. Členové nejnižších kast tedy získali tzv. rezervace. Na školách, státní správě a dokonce i v parlamentu. Po této změně se lidé z nejnižších kast dostali na pozice guvernérů, soudců a dvakrát v historii se dalita stal dokonce indických prezidentem. Programy pozitivní diskriminace sice otevřely cestu dalitům do nejvyšších míst státní správy, ale logicky vytvořily pnutí v kastách vyšších.

Matrimandir, duchovní centrum Auroville

Auroville: Život v indickém utopickém městě bez peněz

přejít na článek

Ačkoli byl kastovní systém zrušený před téměř 80 lety, k diskriminaci na základě kasty stále dochází. Vzhledem k modernímu způsobu života a oblékání je identifikace dalitů ve městech již obtížná, na vesnicích, kde každý zná kastu druhého to bývá snazší. Rozeznat dailty je proto dnes možné hlavně podle příjmení nebo tmavšího odstínu pleti.

Že diskriminace na základě kasty zdaleka nevymizela ani dnes, dokazují policejní statistiky. Indie eviduje ročně 40 000 případů násilí na základě příslušnosti ke kastě a denně zemřou z tohoto důvodu v průměru 2 lidé. Ne vždy ale musí jít nezbytné o násilí. Dalité bývají diskriminovaní ve školách, v přístupu k zaměstnání, získávání podnájmů, nebo i za takovou malichernost, jako je třeba nošení kníru.
 

Asie Indie kasty

Související články