pasapusu.cz GLOBETROTTER

Při tomto rozlišení obrazovky se nacházíte v omezeném režimu stránek, kliknutím přejdete na mobilní verzi.

Slum: Co jsou a jak fungují tyto chudinské čtvrti

Plechové chatrče ve slumu Kibera Plechové chatrče ve slumu Kibera

Ve slumech žije téměř 1,5 miliardy lidí, což představuje ⅕ světové populace. Demografové odhadují, že z důvodu populačního růstu a migrace z venkovských oblastí do měst, bude v roce 2030 ve slumu žít každý 4. obyvatel planety. Příčinou vysokého tempa urbanizace v rozvojových zemích je právě zmiňovaná migrace. Lidé se stěhováním snaží uniknout nedostatečným příležitostem na venkově, jenže nekontrolovaný příliv do měst je uvrhá do života v nedůstojných okrajových čtvrtích měst a chudobě.

Obsah:
Co je to slum
Jak slumy vznikaly
Slum jako zdroj obživy
Největší slumy světa

Co je to slum

Slum můžeme definovat jako městskou oblast s nedostatečnou infrastrukturou, nízkou kvalitou zástavby (často jen ze dřeva a plechu) a vysokou hustotou osídlení. Například v bombajském Dharáví žije 1 000 000 obyvatel na 2,5 km2. Pro srovnání nejhustěji osídlené město na světě je Manila, kde žije v průměru 120 000 lidí a 1 km2

Prodejce placek ve slumu Dharaví

Jedním z největších problémů těchto sídlišť bývá nedostatek pitné vody. Ve slumu Kibera v Nairobi musí lidé nosit pitnou vodu několik set metrů ve velkých a těžkých nádobách. Nejbližším vodním zdrojem je sice nedaleká přehrada, ale její voda je znečištěná a způsobuje onemocnění tyfem a cholerou. 

S nedostatkem pitné vody jsou spojené špatné hygienické podmínky. V jihoafrickém slumu Khayelitsha sdílí jednu toaletu v průměru 5 rodin. Místní proto chodí vykonávat potřebu na nedaleké pole, což přispívá k rozšiřování cholery.

Nejlepší podmínky z hlediska hygieny mají ve slumu Dharáví. V roce 2022 vláda státu Maháráštra nechala postavit nové velkokapacitní veřejné toalety s více než stovkou záchodů, sprchami a prádelnou. Každá rodina za jejich využití platí symbolickou 1 rupii.

Třídění odpadu v Dharaví

Obyvatelé slumů se potýkají s nemocemi a  vysokou mírou úmrtnosti. Mezi nejčastější patří cholera, HIV, spalničky, horečka dengue, malárie, tyfus, průjem nebo tuberkulóza. Dalším vážným zdravotním problémem je podvýživa u dětí, kterou v Indii trpí polovina dětských obyvatel slumů.

Slumy v Československu

V době mezi válkami vznikaly kolonie podobné slumům i v tehdejší ČSR. Jednalo se o tzv. Nouzové kolonie, které byly budovány jak plánovaně (např. domky pro železničáře), tak i nahodile (např. chatrče chudých dělníků). Mezi známé kolonie patřily ty na Žižkově, v Michli nebo na Kotlasce. Kolonie však nikdy nebyly slumy v dešním významu. Nejblíže jim jsou asi romské vesnice na východním Slovensku.

 Jak slumy vznikaly

Slumy v mnohých případech vznikaly jako důsledek evropského kolonialismu. V době britské koloniální správy bylo Nairobi jen bezvýznamnou zastávkou na Ugandské dráze. S postupným přerodem ve finanční metropoli potřebovali Britové dělníky. Ti byli ubytováni v dočasných ubytovnách na okraji města daleko od svých rodin. Dělníci se za nimi nemohli z finančních důvodů vracet, proto rodiny migrovaly za nimi do Nairobi. A protože si nemohly dovolit žádné dostupné ubytování, začaly vytvářet první slumy.

Brusič ve slumu v Kibeře

Slum Dharáví v Bombaji vznikl segregací ze strany koloniálních úředníků. Ti vyhnali řemeslníky a chudé domorodce do tehdejší okrajové části města. Dnes je Dharáví v úplném centru Bombaje a stojí na lukrativních pozemcích, po kterých touží developeři. 

Podobným způsobem vznikl i slum Soweto v jihoafrickém Johannesburgu. V době apartheidu rozhodla Národní strana pod záminkou sanitace a hygienické prevence o vystěhování velkého množství černošského obyvatelstva do ghet, kterým se říkalo townships.

Afghánská burka

Zahalování muslimských žen – hidžáb, burka, nikáb, čádor, abája

přejít na článek

Slum jako zdroj obživy

Slumy nejsou jen rezidenčními čtvrtěmi pro chudé. Mnohé z nich fungují jako zdroj obživy. Káhirský Manshiyat Naser je domovem tzv. zabalínů, lidí kteří se živí sběrem a tříděním odpadků. Žije jich zde přes 100 000.

Dalším příkladem je Dharáví, které generuje roční obrat kolem 1 miliardy amerických dolarů. I zde jsou hlavním příjmem příjmem odpadky. Mimo to se tu daří také hrnčířství nebo kožedělnému řemeslu, jejichž výrobky se prodávájí až v zemích Perského zálivu.

Odpadky na vytřízení v Manshiyat Naser

Ne každý slum ovšem dokáže nabídnout dostatek legálních pracovních příležitostí. Mnoho z těchto míst proto sužuje prostituce, pašování zbraní, prodej drog nebo výroba nelegálního alkoholu.

Baarle Hertog (foto: imdanw CC BY 2.0 shorturl.at/nqMUX)

Enklávy a exklávy

přejít na článek

V nairobské Kibeře je obrovským problémem pálenka zvaná changaa. Zatímco v obchodě se cena plechovky piva pohybuje od 150 šilinků výš, za changu dají Keňané 10x méně. Což je s 50% nezaměstnaností nebezpečná kombinace. Pít se začíná brzy ráno a během dne tak roste riziko napadení nebo znásilnění. 

Nová část slumu Kibera – čtvrť se neustále rozrůstá

Největší slumy světa

Problém slumů není izolovaný jen do určitých regionů, jde o globální záležitost. Na světě můžeme najít na 200 000 slumů. Tři největší však nestojí překvapivě v Africe, ale v Asii a Severní Americe.

Orangi Town, Pákistán (2,1 milionu obyvatel)
Ciudad Neza, Mexiko (1,2 milionu obyvatel)
Dharáví, Indie (1 milion obyvatel)
Kibera, Keňa (700 000 obyvatel)
Kawangware, Keňa (650 000 obyvatel)
Mathare, Keňa (500 000 obyvatel)
Khayelitsha, Jižní Afrika (400 000 obyvatel)
Makoko, Lagos (300 00 obyvatel)
Rocinha, Brazílie (200 000 obyvatel)

slumy Kibera Dharáví

Související články