pasapusu.cz EXPLORER

Při tomto rozlišení obrazovky se nacházíte v omezeném režimu stránek, kliknutím přejdete na mobilní verzi.

Monzuny: Proudění vzduchu, které ovlivňuje život miliard lidí

Monzun v Saigonu Monzun v Saigonu

Monzuny představují pro mnoho míst na světě životodárný zdroj vláhy. Bez každoročního takto významného přísunu srážek by nemohlo existovat indické zemědělství. Monzun však s sebou přináší i rizika v podobě záplav, sesuvů půdy a velkých škod na majetku. 

Výraz monzun pochází z arabského slova mausim, což v překladu znamená období. Monzuny jsou větry, které mění svůj směr vždy jednou za půl roku a přináší buď vlhké nebo naopak suché počasí.

Nejsilnější monzuny se vyskytují v oblastech jižní, jihovýchodní a východní Asie, ale setkat se s nimi je možné také v západní subsaharské Africe, Mexickém zálivu nebo Austrálii.

Letní monzun

Přichází mezi dubnem a zářím a přináší vlhké klima se silnými dešti. Proudění směřuje ze studenějších oblastí nad mořem do teplejších nad pevninou. V létě se tedy tvoří v jihozápadní části Indického oceánu a přesunuje se dál na severovýchod. 

Jaké je nejdeštivější místo na světě?

Indický Mawsynram a blízké Čerápundží v předhůří Himaláje drží prvenství s ročními úhrny srážek přesahující 11 500 mm. Pokud bychom brali v úvahu pouze metropole, potom by nejdeštivější byla liberijská Monrovia s 5 000 mm srážek. 

Zimní monzun

Zimní monzun naopak vzniká v oblasti Mongolska mezi říjnem a dubnem. Postupuje opačným směrem na jih a odvádí suchý pevninský vzduch nad moře. Zimní monzun způsobuje suché a chladné počasí. Proudění na jih brzdí pohoří Himaláj, takže jeho účinky jsou slabší než u monzunu letního. 

Protože se pevnina ochlazuje rychleji než oceán, vane vítr směrem od pevniny a srážky padají hlavně nad mořem, kde se nasytí vodních par. Proto zažívají japonské ostrovy každoročně vydatné sněhové srážky.

Důsledky klimatických změn na monzuny

Oteplování má neblahý vliv také na monzuny. Čím víc stoupá teplota oceánů, tím se snižuje rozdíl mezi mořem a pevninou. Proudění tak zpomaluje a srážky jsou slabší.

Na monzunech jsou dnes stále závislé ekonomiky mnohých zemí. V Indii pracuje v zemědělství 40 % dospělé populace a je na něj navázaná třetina průmyslu země. Takže v případech, kdy monzun přijde pozdě nebo je slabý v době setí monzunových plodin (např. rýže), ohrožuje ceny i dodávky jídla celé indické populaci

Na monzunu není závislá jen zemědělská produkce, ale také energetika. Státy jižní Asie často vyrábí elektrickou energii v hydroelektrárnách, které jsou poháněné vodou nasbíranou během monzunu. 

Monzun hraje důležitou roli i z hlediska dodávek vody do domácností. Některá indická města musela v minulosti sáhnout i k omezení jejích dodávek, aby zásoby vydržely do dalšího monzunu. 
 

monzun Indie

Související články